Jesteś tutaj: wszystkiemiasta.pl >Artykuły dla kategorii ‘Funkcje turystyki

Funkcja polityczna

Turystyka międzynarodowa może pełnić również funkcję polityczną, ponieważ w trakcie wymiany doświadczeń kulturowych kształtowany jest obraz danego miasta, regionu lub kraju. Często słyszymy opinie dotyczące całego narodu po kontakcie z kilkoma zaledwie jego przedstawicielami. To samo dotyczy odwiedzania miejscowości wypoczynkowych. Wprawdzie mamy okazję zobaczyć jedynie fragment tego, czym na co dzień żyją inni, jednak jesteśmy na tej podstawie skłonni wydawać opinie. Z tego też względu wielu polityków dba również o wizualną stronę miasta, starając się zaprezentować się jak najlepiej już od pierwszego kontaktu. Funkcja polityczna bywa również realizo

Funkcja etniczna

Wyjazdy określonych grup etnicznych w konkretne miejsca można zakwalifikować do turystyki, która pełni funkcję etniczną, mającą za zadanie utrzymanie łączności pomiędzy przedstawicielami określonych kultur. Najczęściej taka forma turystyki wiąże się z chęcią zachowania tożsamości kulturowej przez przedstawicieli diaspory lub z chęcią ochrony zabytków, pomników, czy cmentarzy, które formalnie przynależą do innej kultury, niż ta, na terenie której obecnie się znajdują. Można wskazać wiele przykładów tego rodzaju turystów, z czego znaczną część stanowią Polacy, pragnący np. odwiedzić tereny na Wschodzie, gdzie znajdują się groby ich zmarłych k

Funkcja zdrowotna

Celem wielu wycieczek turystycznych jest zregenerowanie sił, które zostały nadszarpnięte w czasie nauki i pracy. Regeneracja sił jest bardzo istotnym elementem życia. Przyjmuje się, że tylko osoby, które potrafią sprawnie odpoczywać są wartościowymi pracownikami, ponieważ zawsze po okresie bezczynności przystępują do pracy ze zdwojoną energią. Uprawianie turystyki wpływa również pozytywnie na nasze zdrowie. Przede wszystkim doświadczają tego osoby, które przede wszystkim decydują się na takie formy turystyki jak turystyka górska lub turystyka rowerowa, jednak należy jasno powiedzieć, że również wyjazdy w celach zwiedzania i podziwiania obcej przyrody mogą p