Jesteś tutaj: wszystkiemiasta.pl >Artykuły dla kategorii ‘Poradnik dla turysty

Regionalna Organizacja Turystyczna

Regionalna Organizacja Turystyczna jest forum, na którym współpracuje samorządy terytorialne, podmioty gospodarcze, prowadzące swoją działalność w branży turystycznej oraz zawodowe, branżowe organizacje. Tworzy się, aby zapewnić konkretnemu regionowi profesjonalną, turystyczną promocję. Jest odpowiedzialna za skoordynowanie w wybranym województwie wszelkich działań, mających na celu promocję. Ponadto do jej licznych zadań należy stworzenie systemu regionalnego turystycznej informacji. W ten sposób stwarza się wszystkim turystom możliwość dotarcia do kompleksowej wiedzy o danym regionie. Korzysta się w tym celu z lokalnych punktów „IT”. Taki regionalny sys

Lokalna Organizacja Turystyczna

Lokalna Organizacja Turystyczna jest prawną formą pozarządowych organizacji w naszym kraju. Do jej działań należy m.in. szeroka promocja turystyczna regionu, w jakim ona działa, udzielanie pomocy w funkcjonowaniu oraz w harmonijnym rozwoju informacji dla turystów, inicjowanie, wyrażanie opinii oraz wspomaganie planów dotyczących modernizacji i rozwoju turystycznej infrastruktury. Ponadto współpracuje ściśle z Polską Organizacją Turystyczną. Łączy poszczególne powiaty i gminy danego regionu. Dba o ich promocję i działalność marketingową. Zachęca turystów do korzystania z licznych atrakcji. Łączy poszczególne samorządy. Skutecznie przyczynia się do promowani